ENGELLİ MAAŞLARI KİMLERE VERİLİR?

2022 SAYILI ENGELLİ MAAŞLARI KİMLERE VERİLİR

 

 

  • Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde özürlü olduklarını tam teşekküllü hastanelerden alacakları sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan, 18 yaşını dolduran ve kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan özürlülerden; her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamının aylık ortalamasına göre (Bugün için) 76,70 YTL’den daha az geliri olanlara,
  • 18 yaşını dolduran, kanunen bakmakla mükellef kimsesi olmayan ve herhangi bir işe yerleştirilememiş olan özürlülerden; her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamının aylık ortalamasına göre (Bugün için) 76,70 YTL’den daha az geliri olanlara,
  • Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamının aylık ortalamasına göre (Bugün için) 76,70 YTL’den daha az geliri olduğu halde, kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış engelli yakını bulunanlara, bakım ilişkisi fiilen gerçekleşmek kaydıyla

ödeniyor.

 

Ancak engelli yurttaşlarımıza bağlanan bu aylıklar veya aylık farkları, bir işte çalışmaya başlaması durumunda kesilmesi gerekiyor. Engelli yurttaşımızın da çalışmaya başladıklarını en geç üç ay içerisinde Emekli Sandığı’na bildirmesi gerekiyor.

 

65 yaş aylığı veya özürlü aylığı alanlardan iş bulup çalışmaya başlayanlar muhtaç durumdan çıkmış sayıldıklarından aylık alma hakkını kaybediyorlar. Oysa bugünün parasıyla almış oldukları 153 YTL veya 230 YTL tutarındaki aylık doğal olarak geçinmelerine yetmediği için sigortalı çalışmaya başlayan bu engelli yurttaşlarımız çok çok aldıkları bir asgari ücret aylığı nedeniyle kestirmedikleri 153 YTL veya 230 YTL için icralık olabiliyorlar.

 

5754 sayılı Yasa ile 2022 sayılı Yasaya eklenen bir geçici madde ile bu kapsamdaki kişilere 1 Ekim 2008 tarihine kadar yersiz ödenen ve geri alınması gereken aylıklar ile bunlardan doğan ceza ve faizlerin terkin edilmiş olduğu, ilgililer hakkında herhangi bir idari ve icrai takibat yapılamayacağı kararlaştırılarak kabul edilmiş bulunuyor.

 

Kaynak: alitezel.com

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !